METODY WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIESTROWO – SZKLANYCH

TECHNOLOGIA WORKA PRÓŻNIOWEGO (VACUUM BAGGING)

 

Metoda worka próżniowego jest jedną z prostszych metod produkcji laminatów,
będącą pomostem pomiędzy klasyczną techniką laminowania recznego a infuzją czy RTM. Polega na ułożeniu w formie pokrytej żelkotem kolejnych warstw zbrojenia i ich przemoczeniu skatalizowaną żywicą podobnie jak w metodzie ręcznej a następnie, ułożeniu warstw/instalacji umozliwiających odessanie nadmiaru żywicy znajdującym się we wstępnie przygotowanym wyrobie.

Zalety metody:

  • zredukowanie masy gotowego wyrobu,
  • możliwość wykorzystania form z technologi ręcznej – wymagane są szerokie kołnierze, które można przedłużyć na każdej formie,
  • zwiększenie udziału zbrojenia w całkowitej masie kompozytu (powyżej 60%)
  • jednorodność i powtarzalność wyrobu

Ograniczenia metody:

  • dodatkowe czynności technologiczne,
  • dodatkowe odpady materiałów w procesie technologicznym,
  • konieczność wyszkolenia personelu,
  • koniecznośc wykorzystania instalacji próżniowej