METODY WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIESTROWO – SZKLANYCH

CNC

komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych – układ sterowania numerycznego, który można dowolnie zaprogramować. Obróbka CNC pozwala na szybkie i powtarzalne wykonanie złożonych kształtów. Typowy proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo, przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn i właściwego wykonania (CNC).